Y2hacK4: מבית מלון למועדון

כנס ההאקרים הישראלי Y2hacK4 מחליף תאריך ומיקום ופותח את שעריו בפני עוד 200 בני מזל שיספיקו להירשם לפני שייגמר שוב המקום. מארגנת הכנס, נאורה, אומרת שבמלון דיויד אינטרקונטיננטל, שבו היה הכנס אמור להיערך, היו רק 400 מקומות. מאחר שכבר בשבוע הראשון נרשמו 800 איש, הוחלט להעביר את הכנס למועדון TLV בנמל תל אביב. החלפת המקום גוררת גם החלפת תאריך, מה-10 בנובמבר ל-16 בנובמבר (יום שלישי). "השטח ב-TLV יותר מתאים לפינות השונות שאנחנו מתכננים, ונוכל לנצל אותו להדמיה ויזואלית של הרשת", אומרת נאורה.